Modulārās apmācības programmas izstrāde hidrotehniķiem

 

Šis gads ir sācies ar intensīvu darbu pie modulārās mācību programmas izstrādes hidrotehniķiem. Tas pavērs iespējas nākotnē apmācīt hidrobūvju būvtehniķus, meliorācijas sistēmu būvtehniķus un hidrotehnisko būvju būvtehniķus un ne tikai pamata profesionālās izglītības programmās. Tā būs iespēja apmācīt darbiniekus, ieviest darba vidē balstītās apmācības, kārtot profesionālos eksāmenus. Pēc vairāk kā divdesmit gadu pārtraukuma nākas no jauna restaurēt mācību programmu. Attēlā redzami darba grupas pārstāvji Juris Kalniņš VSIA “Meliorprojekts” valdes priekšsēdētājs,
Smiltenes tehnikuma pedagogs un grupas vadītāja Zigeta Vīķele un Saldus tehnikuma ģeodēzijas pasniedzēja Dace Linga-Bērziņa.