Lietavu plūdi Latgalē

 Rīga, 30.aug., LETA. Plūdi Latgalē parāda nepieciešamību turpināt valstij kopā ar pašvaldībām iespēju robežās meklēt finansējumu meliorācijas sistēmu sakārtošanai, pēc tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Viņš uzsvēra, ka meliorācijas sistēmas Latvijā ir no Padomju Savienības laikiem un visus šos gadus liela daļa no sistēmām nav pienācīgi uzturētas, ir bojātas, aizsērējušas un ir jāveic šo sistēmu savešana kārtībā, kam nepieciešams finansējums. Pēc Vējoņa domām, jārisina arī jautājumi, kā sniegt atbalstu privātām teritorijām, jo lielākoties meliorācijas sistēmas atrodas privātīpašumā.

“Plūdi arī apliecina, cik nozīmīgs ir plānošanas darbs pašvaldībās, lai, pirmkārt, nepieļautu apbūvi pārāk tuvu ūdenim, otrkārt, iejaukšanās dabas procesos, aizdambējot kaut ko un nesavedot kārtībā tās inženierkomunikācijas, kas mums jau ir, ūdenim nav dabīgi kur palikt, un bieži vien tiek likvidētas arī dabīgās palienu pļavas,” norādīja Valsts prezidents.

Kopumā ārkārtas stāvoklis izsludināts 27 novados un tas ilgs līdz 2017.gada 30.novembrim. Ārkārtas stāvoklis lauksaimniecības sektorā izsludināts Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines, Varakļānu un Krustpils novados.

Ar informāciju dalījās LZS valdes loceklis Reinis Uzulnieks 

SMILTENES TEHNIKUMS AICINA!!!!

Iespēja uzņēmējiem izglītot jaunos darbiniekus.

Iespēja jauniešiem apgūt profesiju, kas vairāk nekā 25 gadus nekur nav mācīta.

 

Hidrobūvju būvtehniķis (meliorators) ir Smiltenes tehnikuma jaunākā programma.

Tā ir profesija, kurā pēc izglītotiem darbiniekiem Latvijas darba tirgus ilgojas jau sen.

Šo programmu iespējams apgūt Jauniešu garantijas (JG) projekta ietvaros

(Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalsts).

 

Mācību ilgums 1,5 gadi.

Stipendija – līdz 115 eiro mēnesī.

Šīs programmas audzēkņiem dzīve dienesta viesnīcā bez maksas.

Minētā programma vēl paredz:

  • Nodrošinājumu ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un inventāru;
  • Apmaksātus ceļa un/ vai naktsmītnes izdevumus kvalifikācijas prakses laikā līdz 71 EUR mēnesī;
  • Apmaksātus obligātās veselības pārbaudes izdevumus (ja to paredz profesijas specifika);
  • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu izglītības programmas apguves laikā un civiltiesisko apdrošināšanu kvalifikācijas prakses laikā;
  • Papildus sertifikātu vai apliecību ieguvi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika;
  • Nepieciešamības gadījumā iespēju papildus apgūt vispārizglītojošos STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību priekšmetus, lai nodrošinātu zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām;
  • Karjeras atbalsta pasākumus.

 

Programmā iespējas mācīties jauniešiem vecumā no 17–29 gadiem, ar pabeigtu vidējo izglītību.

No 17-24 gadiem jaunietis var būt arī darba attiecībās.

No 24 – 29 gadiem, tāds, kas nestrādā.

Plašāka informācija Smiltenes tehnikuma mājas lapā – www.smiltenestehnikums.lv

Vai pa telefonu Smiltenes tehnikuma direktora vietniecei izglītībā Rudītei Grabovskai – 29484775, vai projekta vadītājai Zigetai Vīķelei – 29153915

 

Meliorācijas stratēģijas un politikas pamatnostādņu izstrādes uzsākšana

Ir saņemts zemkopības ministra J. Dūklava akcepts meliorācijas stratēģijas un politikas pamatnostādņu izstrādei. Patlaban notiek iniciatīvas grupas sanāksmes, lai noteiktu termiņus un izstrādātu darba uzdevumu meliorācijas stratēģijas izstrādei. Kā galvenie partneri ir aicināti Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija, Latvijas melioratoru biedrība, Lauksaimnieku sadarbības padome, Zemnieku saeima, Meža īpašnieku biedrība. Kopumā meliorācijas stratēģijas izstrādē ir ieinteresētas vairāk kā 23 organizācijas. Tas uzskatāmi norāda meliorācijas nozares ietekmi uz dažādām tautsaimniecības jomām. Turklāt ir ļoti būtiski izvērtēt un iestrādāt rīcības ar kurām spētu pildīt ES direktīvu un  starptautisko konvenciju prasības.