Hidromelioratīvo speciālistu izglītības apguves iespējas

1-dsc_015024.janvārī Jelgavā notika tikšanās ar LLU, Smiltenes un Saldus tehnikumiem, lai apspriestu, kā virzīt izglītības plānus meliorācijas speciālistiem. Ir nepieciešamas sakārtot  izglītības programmas, aktualizēt un popularizēt profesiju, lai piesaistītu izglītojamos un plānot iespējamās prakšu un darba vietas. Jaunie speciālisti būs nepieciešami meliorācijas uzņēmumos, zemnieku saimniecībās, kūdras nozarē un ar hidrotehnisko izglītību saistītās nozarēs. Šobrīd ir svarīgi, ar kādām zināšanām mēs vēlamies redzēt speciālistus, kuri ienāks tautsaimniecībā. Tāpat ir nepieciešams apzināt, kādi mācību spēki varētu nodrošināt programmu apguvi. Četrpusējā sadarbības līguma ietvaros tiek plānots kopīgs darbs, lai izveidotu loģisku speciālistu apmācības pēctecību.

Dalības mērķi Būvniecības un Vides konsultatīvajās padomēs

sb_2012-021Pagājušā gada beigās notika Būvniecības padomes pārvēlēšanas, kurās piedalījās un pretendēja arī LHBA. Lai arī mūs šajā gadā neievēlēja, tomēr tas neliedz iespēju piedalīties sanāksmēs un rosināt mums aktuālus jautājumus. Mūsu hidromelioratīvās būvniecības joma ir gana specifiska un šaura visā būvniecības nozarē. Tieši tāpēc ir nianses būvniecības normatīvajā regulējumā kuras būtu jāsakārto.

10.01.2017. notiks Vides konsultatīvās padomes (VKP) vēlēšanas. Asociācija ir pieteikusi arī vēlmi piedalīties VKP darbībā. Mūsu galvenais mērķis ir panākt ilgtspējību meliorācijas nozarē, atzīstot meliorācijas nozari, kā lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozari. Svarīgākais ir pārstāvēt sistēmisku un līdzsvarotu pieeju neiznīcinot esošās vērtības.

Par biedru kopsapulci

Ir pienākusi ziema un laiks pārdomāt iepriekš padarīto un saplānot galvenos darbības virzienus nākošajam 2017. gadam.

Apliecībai

Kopīgi to varēsim apspriest LHBA kopsapulcē – 2017. gada 19. janvārī 11:00 Ķekavas kultūras nama mazajā zālē.

Lūgums rezervēt savos kalendāros šo dienu. Sanāksmes dienaskārtība tiks izsūtīta janvāra sākumā.