Lai nepārsteidz būvkomersantu klasifikācija 2017. gadā

Seminārs par būvkomersantu klasifikāciju notiks Rēzeknē, Rēzeknes novada domē.                                                                      Šodien plkst. 12:00 – 15:00.

Ieplānoti vēl divi semināri:

Cēsīs, Pieaugušo izglītības centrs, Raunas iela 4, 01.11.2016. plkst. 12:00-15:00

Rīgā, Ekonomikas ministrijā, Brīvības iela 55, 224. telpa, 10.11.2016. plkst. 12:00 – 15:00

Ekonomikas ministrijas semināri par būvkomersantu klasifikācijas jautājumiem

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Būvnieku asociāciju un plānošanas reģioniem rīko reģionālo semināru ciklu par Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” piemērošanu.
Būvniecības nozarē strādājošie speciālisti seminārā varēs iepazīties ar būvkomersantu vērtēšanas tehnisko procesu un tā īstenošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Tāpat Ekonomikas ministrijas speciālisti seminārā ar praktiskiem piemēriem skaidros atbilstošas klases piešķiršanas procesu būvkomersantam, kā arī sniegs ieteikumus īstenojamiem pasākumiem augstākas klases iegūšanai.

Avots Ekonomikas ministrija

Ar Māri Olti par taimiņu regulētajā Bērzenes upē

1-sb_2012-012Ko darīt, ja regulētu noteku daba ir pārveidojusi tā, ka tajā labprāt nāk dzīvoties nēģi un taimiņi? Šāds jautājums pastāv un tiek cilāts jau vairākus mēnešus. Vai valsts notekas atjaunošana var būt videi draudzīga?  Kā to izdarīt? Kurus posmus ir lietderīgi atjaunot, bet kurus atstāt lai taimiņš nārsto? Pēc dažām nedēļām sāksies nārsta laiks. Noteikti to vēlos redzēt, jo vairāk, ka šis dabas brīnums notiks netālu no manas dzīvesvietas. Teikšu godīgi, līdz šim rudenim man nebija jausmas kad ir nārsta laiks. Tad kad tev parāda un pastāsta, kas notiek upītē, tad iekritis koks, dīvainais akmens gultnē parādās ar citu jēgu un nozīmi. Tas nav tikai plūstošs ūdens, tā ir vesela pasaule ar dvēseli. Protams, jādomā ir kompleksi. Latvijas lauksaimniecības universitātē apmāca vides inženierus. Nosaukums ir cerīgs, bet vai tajā apvienojas zināšanas par noteces baseina apsaimniekošanu un videi draudzīgu meliorāciju. Par to varbūt uzzināšu pēc tikšanās ar LLU mācībspēkiem sarunā par profesijas standartu. Cik daudz meliorācijas speciālistam jāzin par hidrobioloģiju? Kas jāņem vērā veidojot dabas aizsardzības liegumus. Katram ir sava vieta, viena otrai nevar kaitēt. Arī kaimiņiem, jādzīvo saskaņā, lai abiem ir labi. Domāju ka šādu regulētu upju, kur apdzīvo taimiņi nav daudz. Tomēr, ja tāda ir izveidojusies, ko darīt? Šis ir labs iemesls lai padomātu, kā divām nozarēm pastāvēt un domāt vienā virzienā. Būvniekam jau darbs paliek darbs, atjaunos pēc tā ko paredzēs projektā. Tikai kopīgi strādājot  var salikt prioritātes izvērtēt ieguvumus vai zaudējumus.

Šodien tikšanās ar ZMNI pēc kuras dosimies uz Vides konsultatīvās padomes sēdi

Šodien notiks plānota tikšanās ar VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāju Robertu Dilbu. Tikšanās laikā pārrunāsim situāciju meliorācijas nozarē, iepirkumos un par MK. noteikumu Nr. 600 izmaiņu priekšlikumu sagatavošanu.

Vides konsultatīvās padomes sēdē tiks apspriests jautājums par “meliorācijas sistēmu atjaunošanas” Grobiņas pusē sekām. Esam aicināti piedalīties.

Par Latvijas mežu sertifikācijas padomi

maris_liopaPagājušajā pirmdienā biju uzaicināta uz sarunu ar Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētāju Māri Liopu. Šī saruna bija par meža nozari, kā Latvijā veido biotopu kartēšanu, cik tiek ņemtas vērā tautsaimniecības intereses. Protams, tika runāts par organizāciju darbības iespējām Vides konsultatīvajā padomē. Mūsu organizāciju skatījums ir vienots runājot par sistēmisku un līdzsvarotu nozaru attīstību. Vide vai ekonomika? Tikai sanākot kopā, kad katra ieinteresētā puse pārstāv savu pamatotu un profesionālu viedokli,  uzklausot pārējo pamatotus iebildumus, var vienoties par vispamatotāko un arī ekonomiski sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību. Latvijas Mežu sertifikācijas padomē ir sociālā, ekonomiskā un vides sekcija. Mūsu asociācija arī tiek laipni aicināta iestāties un pievienoties kādai no sekcijām.

Informācija no Konkurences padomes

Pēc asociācijas tikšanās 23.09.2016. Konkurences padomē (KP) informējam, ka aktuāli jautājumi saistībā ar aizliegtām vienošanām, to veidiem, rašanās riskiem un novēršanu, kā arī KP kompetenci šajā jomā tika pārrunāti 21.09.2016. seminārā “Aizliegtas vienošanās un korupcijas riski publiskajos iepirkumos”, kurā piedalījās arī KP pārstāve ar savu prezentāciju “Konkurences padomes kompetence, Aizliegtas vienošanās”.

 Semināra video un izdales materiāli ir pieejams šeit: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3309-macibu-seminars-aizliegtas-vienosanas-un-korupcijas-riski-publiskajos-iepirkumos

Informāciju sniedza

 Konkurences padomes, Padomes juridiskās nodaļas vecākais juriskonsults Rolands Vītiņš

 

 

LMB MĀCĪBU SEMINĀRA PROGRAMMA, Smiltenē 2016.gada 6.oktobrī

 Semināra programma

 9:30 Semināra dalībnieku reģistrācija.

 10:00 Aktualitātes meliorācijas likumdošanā.

       /Gints Melkins, Zemkopības ministrija/

10:40 Būvniecības kvalitātes prasības ES fondu finansētās meliorācijas būvēs. Videi draudzīgu meliorācijas elementu ierīkošana meliorācijas sistēmās.

       /Andris Grundulis, Sigita Mauriņa, Ēriks Krēsliņš, Lauku atbalsta dienests/

11:20 Ģeosintētisko materiālu pielietošana meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecībā.

       /MārisCīrulis, SIA “ViaCon Latvija”/

12:00 Aktualitātes būvspeciālistu sertificēšanā un reģistrēšanā Būvniecības informācijas sistēmā.

      /Juris Kalniņš, VSIA “Meliorprojekts”/ 

12:30 Mācību un profesionālās pilnveides iespējas Smiltenes tehnikumā.

      /Zigeta Vīķele/

12:45 Pusdienas.

     13:40 Iepazīšanās ar Smiltenes tehnikuma mācību bāzi – būvniecības tehniku un instrumentiem. 

       /Aivars Vīķelis/

14:40 Praktiskās nodarbības, demonstrējumi meliorācijas sistēmu būvdarbu veikšanā. J. Biezais, SIA “Valkas meliorācija”.

       /Jānis Biezais, SIA “Valkas meliorācija”/ 

 15:40 Semināra noslēgums, diskusijas.

       /Romualds Dovgjallo, Latvijas Melioratoru biedrības valdes priekšsēdētājs/

 

Pievienošanās Būvniecības pārstāvju memorandam

vestule_memŠodien esam iesnieguši vēstuli  ministru prezidentam Mārim Kučinskim, ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam un finanšu ministrei Danai Reizniecei – Ozolai par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācijas pievienošanos “Atbildīgo ministru kabineta locekļu un būvniecības nozares pārstāvju sadarbības memorandam“. Lai sekmētu
hidromelioratīvās būvniecības nozares sakārtošanu un ilgtspējīgu attīstību, kas balstīta uz investīciju vides uzlabošanu, tai skaitā hidromeliorācijas, kā infrastruktūras nozarē, ēnu ekonomikas ierobežošanu un nozares konkurētspējas paaugstināšanu, īpaši uzsvaru liekot uz kvalificēta darbaspēka sagatavošanu. Lēmums par pievienošanos memorandam tika pieņemts š.g. 20.septembra asociācijas padomes sēdē.

Ir sācies kopīgs darbs ar Saldus tehnikumu pie profesionālās tālākizglītības programmas izstrādes

img-20161005-wa0001-1Pat neplānojot iepriekš, pirmdien pēc telefona sarunas ar Saldus tehnikuma projektu vadītāju Aivu Apsu nolēmu aizbraukt un klātienē aprunāties ar tehnikuma mācībspēkiem, par aprīkojuma iegādes projektu hidrotehniķiem. Tieši šajā dienā uzsāka darbu jaunā tehnikuma direktore Iveta Bērziņa, ar ko man bija gods iepazīties. Brauciena rezultātā izdevās ar tehnikuma mācībspēkiem un vadību izrunāt visus jautājumus par profesijas standarta apstiprināšanu, aprīkojuma iegādi un profesionālās tālākizglītības programmas izveidošanu. Ir sācies reāls darbs pie taustāmu lietu izveides. Hidromeliorācijas uzņēmumi rezultātā varēs sagaidīt apmācītus darbu palīgus, nosūtīt apmācībām savus darbiniekus un arī zemniekiem šie speciālisti būs ļoti noderīgi.