Vētīs meliorācijas ietekmi uz Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanu

Lai mērķtiecīgi turpinātu samazināt Baltijas jūrā ieplūstošo piesārņojumu, 23. un 24. novembrī Bauskas pilī norisināsies starptautiska konference, kurā par jaunākajām tendencēm un iespējām meliorācijā stāstīs četru Eiropas Ziemeļvalstu vadošie eksperti (tai skaitā Mārtiņš Cēsnieks, Ainis Lagzdiņš, Andris Urtāns, u.c.)

Konference norisināsies Bauskas pilī, un reģistrēties tai iespējams internetā:http://ejuz.lv/melioracija

Konference rīkota kā daļa no projekta “Nutrinflow” aktivitātēm. Projektā sadarbojas Latvija, Somija un Zviedrija, turklāt Latvijā pilotteritorijas – Lielupes sateces baseina – attīstīšanā iesaistījušies vadošie speciālisti ne vien no Zemgales Plānošanas reģiona, bet arī biedrības “Zemnieku saeima”, LLU un Jelgavas novada pašvaldības.

Vairāk lasiet zemniekusaema.lv