Valsts izglītības satura centrā iesniegts profesijas standarta projekts hidrotehniķim

img-20161019-wa0005Vakar Valsts izglītības satura centrā asociācija iesniedza profesijas standarta  projektu, kas ir pamats lai izstrādātu un ieviestu mācību programmas vidējā posma speciālistu apmācībai. Par šī standarta izstrādi ar Saldus un Smiltenes tehnikumiem sākām sarunas 18. augustā. Darba grupā iesaistījās LLU Arhitektūras un būvniecības katedras mācībspēki profesors Ēriks Tilgalis un docents Kārlis Siļķe, VSIA “Meliorprojekts” valdes priekšsēdētājs, inženieris hidrotehniķis Juris Kalniņš, Latvijas dabas fonda padomes locekle, augu sugu un biotopu eksperte Lelde Enģele tāpat arī Smiltenes, Saldus tehnikumu mācībspēki un mūsu asociācijas biedri. Darbs nebija vienkārš, jo tikai septembra beigās tika izdoti jaunie MK noteikumi un pieteikuma formāts profesijas standarta projektam bija pilnībā jauns. Arī VISC šis ir pirmais pieņemtais pieteikums pēc jaunajiem MK noteikumiem.

 Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācijas vārdā izsakām pateicību visiem darba grupas dalībniekiem par ieguldīto laiku un zināšanām.