Notiks tikšanās ar Smiltenes un Saldus tehnikumu pārstāvjiem par mācību programmu ieviešanu

DSC_0380Tikšanās norisināsies šī gada 18.augustā  Ķekavā. Tikšanās tēma – vidējā posma speciālistu hidromelioratīvo sistēmu būvtehniķu (darbu vadītāja palīgs) sagatavošanas iespējas.
Tikšanās mērķis – kopīgi saprast to, kas ir izdarīts un kas vēl jāpaveic, lai programmas sāktu darboties.
Sapulces laikā saplānosim nepieciešamos resursus un termiņus līdz kuram laikam un kādi darbi ir jāpaveic. Ir svarīga koordinēta un mērķtiecīga rīcība, lai pēc iespējas ātrāk apmācību programmas varētu sākt darboties.

Tikšanās ar Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāju Baibu Fromani

Ondo

Tikšanās laikā ar Baibu Fromani pārrunājām tēmu par ministru prezidenta Māra Kučinska, ministru prezidenta biedra un ekonomikas ministra Arvila Ašeradena un finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas parakstīto sadarbības memorandu ar būvniecības nozares organizācijām. Memoranda mērķis ir triju gadu laikā ēnu ekonomiku būvniecības nozarē samazināt uz pusi, vienlaikus stimulējot kvalitatīvas, drošas un ilgtspējīgas būvniecības attīstību Latvijā. Problemātika arī mūsu pārstāvētajā būvniecības segmentā ir līdzīga, tāpēc mums ir interese pievienoties šim dokumentam. Sarunas laikā arī tika izrunāts jautājums par dempingu publiskajos iepirkumos. Sarunu beidzām draudzīgi vienojoties par savstarpēju sadarbību.

Asociācijas prezentēšana Latvijas melioratoru biedrības valdei

DSC_03859. augustā notika Latvijas melioratoru biedrības valdes sēde, kurā bijām aicināti pastāstīt par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju. LMB iepazīstinājām ar mūsu mērķiem, uzdevumiem un tuvākajā laikā veicamajiem darbiem. LMB valde asociācijas izveidi un darbību novērtēja pozitīvi. Tika izrunāts arī savstarpējās sadarbības modelis un jomas, kurās mēs varam darboties kopīgi. Tāpat 29.jūnija vēstules ZM, LAD un ZMNI jautājumu turpmākā risināšana tika deleģēta LHBA asociācijai. Sadarbības jomas būs daudz, gan ieteikumu izstrāde MK noteikumiem, gan nozares standarta atjaunošana, kā arī profesionālās atbildības veicināšana.

 

Hidromelioratīvo tehniķu sagatavošanas iespējas Smiltenes un Saldus tehnikumos

IMGP4050Aktualitāte ir speciālistu un profesionālu darbinieku trūkums nozarē. Apzinot situāciju valstī pirms dažiem gadiem, noskaidrots – hidromelioratīvās būvniecības sertificēto speciālistu īpatsvars vecuma robežās ir tuvu kritiskajam – 43% vecumā virs 62 gadiem, 36% vecumā no 51 līdz 61 gada vecumam, 18% vecumā no 41 līdz 50 gadiem un tikai 3% vecumā līdz 40 gadiem. Situācija nav daudz izmainījusies, jo vienīgā mācību programma pēdējos 5. gadus ir nodrošināta Latvijas lauksaimniecības universitātē. Tomēr  nozarē strādājošo absolventu skaits uz doto brīdi ir ļoti niecīgs, it īpaši būvniecībā.


Esam sazinājušies ar Smiltenes un Saldus tehnikumiem par jauniešu profesionālās apmācības iespējām hidromelioratīvajā būvniecībā. Pirms kāda laika tika aizsākts darbs pie profesijas standarta izveides un mācību programmas izstrādes kopā ar Latvijas meliorācijas biedrību. Darbs ir palicis pusceļā un ir jāpabeidz, lai skolas varētu sagatavot tehniķus (darbu vadītājus). Ar Smiltenes tehnikumu ir paredzēta pirmā tikšanās šodien 05.08.2016. Kopīga tikšanās ar Smiltenes un Saldus tehnikumiem  konkrēta rīcības plāna izstrādei būs pēc 15.08.2016.

Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācijas pirmā atklātā sanāksme

DSC_000329.07.2016. uz pirmo kopsapulci aicināja jaunizveidotā Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija. Klātesošie tika iepazīstināti ar jau paveikto, kā arī ar vēl ļoti daudzām paveicamajām lietām. Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācijas vadībā ir uzņēmumu vadītāji, kuri kopā pārstāv visu reģionu uzņēmējus, kā arī izpilddirektore. Kurzemes reģiona uzņēmējus LHBA padomē pārstāv SIA „Talsu meliorators” valdes priekšsēdētājs Edvīns Sūnāksnis, Zemgales un Latgales reģionu uzņēmējus pārstāv SIA „Limbažu melio” valdes loceklis Sandis Riekstiņš, savukārt Vidzemes reģiona uzņēmējus pārstāv SIA „Valkas meliorācija” valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais. LHBA izpilddirektores pienākumus uzņēmusies SIA „Latvijas meliorācija” valdes locekle Angelika Bondare. Pirmie biedri ir uzņemti, tādēļ aicinām visus uzņēmējus, kas darbojas meliorācijas jomā, pievienoties mūsu pulkam, jo kopā mēs varam vairāk.