Seminārs kocēnu novadā

m224.februārī norisinājās seminārs par Meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu. Meliorācijas ietekmi uz vidi un meža ražību. Meža sertifikāciju. Vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā. Uz semināru tika aicināti meža īpašnieki un apsaimniekotāji. Šī semināra ietvaros dalībniekus iepazīstinājām ar Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju, tās darbības mērķiem un  uzdevumiem. Semināru organizēja Latvijas meža sertifikācijas padome un LVMI SILAVA Meža Programmas 2017 ietvaros.