Sadarbība ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru

1450020932854Vakar 27.oktobrī tikos ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (turpmāk LLKC) valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani un inženiertehniskās nodaļas vadītāju Jāni Kažotnieku. Tikšanās iemesls MK noteikumu Nr. 600 8.pielikuma ierosinājumu sagatavošana Zemkopības ministrijai. LLKC sadarbojoties ar asociāciju ir gatavi apkopot un sagatavot iesniegšanai ierosinājumus 8.pielikumam. Galvenā problemātika pēc sarunām Zemkopības ministrijā jūlija mēnesī ar LAD speciālistiem ir, ka nav vienotas metodikas 8.pielikumā minēto pozīciju atšifrēšanai vai pareizāk sakot, tās ir neprecīzi definētas. Līdz ar to katrā LAD pārvaldē mēdz atšķirties domas, kādas tāmes pozīcijas atbilst 8.pielikumā definētajām. Tāpat ir jāpārskata maksimālās izmaksas. Darbu pie ierosinājumiem plānots uzsākt oktobra sākumā.