Praksē un darba vidē balstītas mācības 2016.-2020. gadam

 SaldusTehSaldus tehnikumā 2017.gada 7. martā norisināsies Būvniecības informatīvais seminārs par ES struktūrfondu atbalstu uzņēmumiem un profesionālās izglītības audzēkņiem iesaistei praksēs un darba vidē balstītās mācībās (DVB) 2016.-2020.gadam.

Šajā projektā tiek īstenotas divas aktivitātes – mācību prakses un DVB. Šobrīd aktuālas esošajā mācību gadā plānotās mācību prakses un DVB. Programmas ietvaros uzņēmumiem, būs iespēja piedalīties projektā. Plānots slēgt sadarbības līgumus kā ar profesionālās izglītības iestādēm, tā arī uzņēmumiem uz visu projekta laiku līdz 2023.gadam.

Sīkāka informācija un pieteikšanās – [email protected]