Asociācijas prezentēšana Latvijas melioratoru biedrības valdei

DSC_03859. augustā notika Latvijas melioratoru biedrības valdes sēde, kurā bijām aicināti pastāstīt par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju. LMB iepazīstinājām ar mūsu mērķiem, uzdevumiem un tuvākajā laikā veicamajiem darbiem. LMB valde asociācijas izveidi un darbību novērtēja pozitīvi. Tika izrunāts arī savstarpējās sadarbības modelis un jomas, kurās mēs varam darboties kopīgi. Tāpat 29.jūnija vēstules ZM, LAD un ZMNI jautājumu turpmākā risināšana tika deleģēta LHBA asociācijai. Sadarbības jomas būs daudz, gan ieteikumu izstrāde MK noteikumiem, gan nozares standarta atjaunošana, kā arī profesionālās atbildības veicināšana.