Parakstīts četrpusējs sadarbības līgums speciālistu sagatavošanas veicināšanai

liguma_parakstisana_9_10-0950-19.novembrī, dienā, kad ASV ievēlēja jaunu prezidentu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF) noslēdza sadarbības līgumu ar Saldus tehnikumu, Smiltenes tehnikumu un Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju (LHBA) ar mērķi veicināt jaunu speciālistu sagatavošanu hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozarēs, uzlabot nozaru profesionālo izglītību, mūžizglītību un popularizēt hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozari Latvijā.

“Sadarbības līgums tika veidots, lai stiprinātu mācībspēku un hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozares savstarpējo sadarbību un kopīgiem spēkiem efektīvi sekmētu jaunu speciālistu sagatavošanu dažādos izglītības līmeņos atbilstoši nozares vajadzībām,” norāda VBF dekāne, profesore Daiga Zigmunde. “Sertificēti speciālisti, kas darbojas hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozarēs, noveco, tādēļ ir būtiska zināšanu pārnese. Mēs sniedzam informāciju, kādas speciālistu apmācības ir nepieciešamas nozarei, bet universitāte palīdz ar zināšanu resursiem, tehnikumi sniedza atbalstu, kā rezultātā veidojas veiksmīga mijiedarbība,” papildina LHBA valdes locekle Angelika Bondare. Sadarbības līguma rezultātā ieguvēji būs arī studenti, jo LHBA apņemas nodrošināt ar prakses iespējām savos uzņēmumos, kā arī sadarboties pētījumu un inovāciju jomā.

Pilnu rakstu skatīt LLU mājaslapā