Par mums

Mūsu pamatnostādne – meliorācija ir lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozare.

Ja netiks nodrošināta valsts meliorācijas sistēmu uzturēšana, no kuru darbības savukārt ir atkarīga zemes īpašnieku, koplietošanas un pašvaldību meliorācijas sistēmu darbība, tad tiks ierobežota galvenā ražošanas līdzekļa – nosusinātās zemes un meža efektīva izmantošana.

Mūsu uzdevums ir neklusēt par nozares pašreizējo katastrofālo stāvokli un neatgriezeniskām sekām, ko var radīt nozares bojāeja. Kā būvniecības nozares pārstāvji mēs pievienojamies memorandam par ēnu ekonomikas mazināšanu būvniecības nozarē.

Valdes locekle – Liene Zīliņa tālrunis 26171440, [email protected]

Padome:

Padomes priekšsēdētājs (Vidzemes reģions) – Jānis Biezais  tālrunis 26556346, [email protected]

Padomes loceklis(Zemgales un Latgales reģions) – Sandis Riekstiņš tālrunis 28462993, [email protected] 

Padomes loceklis (Kurzemes reģions) – Edvīns Sūnākslis tālrunis 29110673, [email protected]

Juridiskā adrese – Valkas nov., Valka, Tālavas iela 70, LV-4701