Par Latvijas mežu sertifikācijas padomi

maris_liopaPagājušajā pirmdienā biju uzaicināta uz sarunu ar Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētāju Māri Liopu. Šī saruna bija par meža nozari, kā Latvijā veido biotopu kartēšanu, cik tiek ņemtas vērā tautsaimniecības intereses. Protams, tika runāts par organizāciju darbības iespējām Vides konsultatīvajā padomē. Mūsu organizāciju skatījums ir vienots runājot par sistēmisku un līdzsvarotu nozaru attīstību. Vide vai ekonomika? Tikai sanākot kopā, kad katra ieinteresētā puse pārstāv savu pamatotu un profesionālu viedokli,  uzklausot pārējo pamatotus iebildumus, var vienoties par vispamatotāko un arī ekonomiski sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību. Latvijas Mežu sertifikācijas padomē ir sociālā, ekonomiskā un vides sekcija. Mūsu asociācija arī tiek laipni aicināta iestāties un pievienoties kādai no sekcijām.