Par biedru kopsapulci

Ir pienākusi ziema un laiks pārdomāt iepriekš padarīto un saplānot galvenos darbības virzienus nākošajam 2017. gadam.

Apliecībai

Kopīgi to varēsim apspriest LHBA kopsapulcē – 2017. gada 19. janvārī 11:00 Ķekavas kultūras nama mazajā zālē.

Lūgums rezervēt savos kalendāros šo dienu. Sanāksmes dienaskārtība tiks izsūtīta janvāra sākumā.