Pabeigta modulārās izglītības programmas Hidrobūvju būvtehniķis izstrāde.

Darba grupa ir beigusi darbu pie modulārās izglītības programmas izstrādes hidrobūvju būvtehniķis ar divām kvalifikācijām meliorācijas sistēmu būvtehniķis un hidrotehnisko būvju būvtehniķis. Izsakām pateicību darba grupai par ieguldīto darbu un īpaši Jurim Kalniņam.