Meliorācijas stratēģijas un politikas pamatnostādņu izstrādes uzsākšana

Ir saņemts zemkopības ministra J. Dūklava akcepts meliorācijas stratēģijas un politikas pamatnostādņu izstrādei. Patlaban notiek iniciatīvas grupas sanāksmes, lai noteiktu termiņus un izstrādātu darba uzdevumu meliorācijas stratēģijas izstrādei. Kā galvenie partneri ir aicināti Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija, Latvijas melioratoru biedrība, Lauksaimnieku sadarbības padome, Zemnieku saeima, Meža īpašnieku biedrība. Kopumā meliorācijas stratēģijas izstrādē ir ieinteresētas vairāk kā 23 organizācijas. Tas uzskatāmi norāda meliorācijas nozares ietekmi uz dažādām tautsaimniecības jomām. Turklāt ir ļoti būtiski izvērtēt un iestrādāt rīcības ar kurām spētu pildīt ES direktīvu un  starptautisko konvenciju prasības.