Meliorācija kā infrastruktūras nozare lauksaimniecībai un mežsaimniecībai

 

m2Vispirms ir pašiem jādefinē savas darbības nozares nozīmīgums tautsaimniecībā, lai spētu par to pārliecināt citus. Latvija nav bagāta ar derīgajiem izrakteņiem, naftu vai gāzi. Mūsu galvenā bagātība ir mežsaimniecība un lauksaimniecība, kuras kopā sastāda 20.6% no kopējā eksporta. Latvijas mežainums 1935. gadā bija 27%, 2010. gadā tas bija sasniedzis 52% no kopējās platības. Ir vienkārša patiesība – noteka ir jātīra no lejas uz augšu. Sekojoši, ja netiks laikus risināts valsts līmenī valsts nozīmes ūdensnoteku uzturēšanas jautājums, nebūs pamata prasīt atbildību par meliorācijas sistēmu uzturēšanu ne koplietošanas, ne īpašnieku sistēmās. Valstī nav izveidota sistēmiska un līdzsvarota pieeja meliorācijas nozarei. Ir jāaizmirst vecie stereotipi, jāpieņem sistēmiska pieeja un līdzsvarota attīstība. Jāatceras, ka sargāt nenozīmē neko nedarīt. Reizēm arī par neko nedarīšanu un tās sekām ir jāatbild. Pēc tikšanās ar AS Latvijas valsts meži vadību kā arī hidrobiologiem Andri Urtānu un Loretu Urtāni, mana pārliecība par viedokli tika stiprināta.