LMB MĀCĪBU SEMINĀRA PROGRAMMA, Smiltenē 2016.gada 6.oktobrī

 Semināra programma

 9:30 Semināra dalībnieku reģistrācija.

 10:00 Aktualitātes meliorācijas likumdošanā.

       /Gints Melkins, Zemkopības ministrija/

10:40 Būvniecības kvalitātes prasības ES fondu finansētās meliorācijas būvēs. Videi draudzīgu meliorācijas elementu ierīkošana meliorācijas sistēmās.

       /Andris Grundulis, Sigita Mauriņa, Ēriks Krēsliņš, Lauku atbalsta dienests/

11:20 Ģeosintētisko materiālu pielietošana meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecībā.

       /MārisCīrulis, SIA “ViaCon Latvija”/

12:00 Aktualitātes būvspeciālistu sertificēšanā un reģistrēšanā Būvniecības informācijas sistēmā.

      /Juris Kalniņš, VSIA “Meliorprojekts”/ 

12:30 Mācību un profesionālās pilnveides iespējas Smiltenes tehnikumā.

      /Zigeta Vīķele/

12:45 Pusdienas.

     13:40 Iepazīšanās ar Smiltenes tehnikuma mācību bāzi – būvniecības tehniku un instrumentiem. 

       /Aivars Vīķelis/

14:40 Praktiskās nodarbības, demonstrējumi meliorācijas sistēmu būvdarbu veikšanā. J. Biezais, SIA “Valkas meliorācija”.

       /Jānis Biezais, SIA “Valkas meliorācija”/ 

 15:40 Semināra noslēgums, diskusijas.

       /Romualds Dovgjallo, Latvijas Melioratoru biedrības valdes priekšsēdētājs/