LHBA saskaņo papildus mehāniķu grupas uzņemšanu

Smiltenes tehnikumā šogad profesijai Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis ir pieteikušās pilnas divas grupas. Bija paredzēts uzņemt vienu grupu. Esam vienojušies, ka papildus uzņemto grupu var sagatavot un audzēkņi tiks nodarbināti hidromelioratīvajā būvniecībā pēc sekmīgas tehnikuma absolvēšanas.