Kompetences paaugstināšnas seminārs

Latvijas melioratoru biedrības mācību semināra programma

meliorācijas sistēmu un upju hidrotehnisko būvju būvspeciālistiem profesionālās kompetences paaugstināšanai, http://www.lmb-melio.lv/index.php?c=1450

kurš notiks tiešsaistē ZOOM platformā 26. martā

Lai piedalītos seminārā internetā jāaizpilda pieteikuma anketa.

Intreneta saite uz pieteikumu (lai piedalītos jāuzklikšķina uz šīs saites):

https://forms.gle/JHaXMGm2tdnJf7yt8

Semināra vadītājs: Romualds Dovgjallo.

Semināra moderators: Agris Bodnieks