Klimata pārmaiņu riski ekosistēmu pakalpojumiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un citām nozarēm

ApliecībaiCeturtdien, 2016. gada 15. septembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) organizēja ekspertu semināru “Pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu identificēšana un izmaksu – ieguvumu analīze”. Arī mūsu asociācija piedalījās šajā pasākumā. Līdz 2017. gada 30. jūnijam Latvijā ir jāizstrādā Nacionālā klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģija. Pielāgošanās ir vērsta uz klimata pārmaiņu ietekmju, piemēram, stipri nokrišņi, aukstuma un karstuma viļņi, vētras un jūras līmeņa paaugstināšanās, iespējamo risku samazināšanu, prevenciju, un iespējamo ieguvumu izmantošanu nozaru un visas sabiedrības labklājības nostiprināšanai. Šādas politikas veidošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu sistēmisku klimata pārmaiņu radīto risku un ieguvumu izvērtēšanu un vadību.

Šeit parādās daži termini kuri uzreiz varbūt nav saprotami, tomēr Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācijas vārdā pasākuma laikā paudu viedokli par meliorāciju. Visskaidrāk man radās apjausma par sakarību starp ES fondu naudas izmantošanu pēdējos gados un kompensāciju izmaksu samazināšanos par zaudējumiem lauksaimniecībā. Prezentācijā par lauksaimniecību un mežsaimniecību modelējot tika ņemti vērā nokrišņi, tomēr netika ņemta vērā meliorācijas sistēmu uzturēšana. Izteicu norādi debašu laikā un, paldies, VARAM lika atzīmēt, norādījumu iekļaut šo faktoru pētījumā. Interesanta bija prezentācija par Bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas pakalpojumiem. Viens no ietekmes mazināšanas pasākumiem tika norādīts kā upju un ezeru izpļaušana. Pozitīvs pasākums un nepieciešamas veģetācijas periodā. Te gribētos vērst uzmanību uz pasākuma svarīgumu un finansējuma nodrošināšanu, it īpaši atzīmējot par ES fondu līdzekļiem atjaunotajām upēm un valsts notekām. Tādējādi izpildot saistību nodrošināšanu arī ES fondu apguvē.  

Šī pasākuma apmeklējums apliecināja, ka mūsu nozarei ir saistoši ne tikai Zemkopības ministrijā, Ekonomikas ministrijā, bet dotajā brīdī pat ļoti svarīgi Vides un reģionālās attīstības ministrijā pieņemtie lēmumi un izstrādātās stratēģijas.

Ekosistēmu pakalpojumi – ļoti uzskatāms skaidrojums atsauce no VARAM mājaslapas.