Hidromelioratīvo tehniķu sagatavošanas iespējas Smiltenes un Saldus tehnikumos

IMGP4050Aktualitāte ir speciālistu un profesionālu darbinieku trūkums nozarē. Apzinot situāciju valstī pirms dažiem gadiem, noskaidrots – hidromelioratīvās būvniecības sertificēto speciālistu īpatsvars vecuma robežās ir tuvu kritiskajam – 43% vecumā virs 62 gadiem, 36% vecumā no 51 līdz 61 gada vecumam, 18% vecumā no 41 līdz 50 gadiem un tikai 3% vecumā līdz 40 gadiem. Situācija nav daudz izmainījusies, jo vienīgā mācību programma pēdējos 5. gadus ir nodrošināta Latvijas lauksaimniecības universitātē. Tomēr  nozarē strādājošo absolventu skaits uz doto brīdi ir ļoti niecīgs, it īpaši būvniecībā.


Esam sazinājušies ar Smiltenes un Saldus tehnikumiem par jauniešu profesionālās apmācības iespējām hidromelioratīvajā būvniecībā. Pirms kāda laika tika aizsākts darbs pie profesijas standarta izveides un mācību programmas izstrādes kopā ar Latvijas meliorācijas biedrību. Darbs ir palicis pusceļā un ir jāpabeidz, lai skolas varētu sagatavot tehniķus (darbu vadītājus). Ar Smiltenes tehnikumu ir paredzēta pirmā tikšanās šodien 05.08.2016. Kopīga tikšanās ar Smiltenes un Saldus tehnikumiem  konkrēta rīcības plāna izstrādei būs pēc 15.08.2016.