Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācijas pirmā atklātā sanāksme

DSC_000329.07.2016. uz pirmo kopsapulci aicināja jaunizveidotā Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija. Klātesošie tika iepazīstināti ar jau paveikto, kā arī ar vēl ļoti daudzām paveicamajām lietām. Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācijas vadībā ir uzņēmumu vadītāji, kuri kopā pārstāv visu reģionu uzņēmējus, kā arī izpilddirektore. Kurzemes reģiona uzņēmējus LHBA padomē pārstāv SIA „Talsu meliorators” valdes priekšsēdētājs Edvīns Sūnāksnis, Zemgales un Latgales reģionu uzņēmējus pārstāv SIA „Limbažu melio” valdes loceklis Sandis Riekstiņš, savukārt Vidzemes reģiona uzņēmējus pārstāv SIA „Valkas meliorācija” valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais. LHBA izpilddirektores pienākumus uzņēmusies SIA „Latvijas meliorācija” valdes locekle Angelika Bondare. Pirmie biedri ir uzņemti, tādēļ aicinām visus uzņēmējus, kas darbojas meliorācijas jomā, pievienoties mūsu pulkam, jo kopā mēs varam vairāk.