Dalības mērķi Būvniecības un Vides konsultatīvajās padomēs

sb_2012-021Pagājušā gada beigās notika Būvniecības padomes pārvēlēšanas, kurās piedalījās un pretendēja arī LHBA. Lai arī mūs šajā gadā neievēlēja, tomēr tas neliedz iespēju piedalīties sanāksmēs un rosināt mums aktuālus jautājumus. Mūsu hidromelioratīvās būvniecības joma ir gana specifiska un šaura visā būvniecības nozarē. Tieši tāpēc ir nianses būvniecības normatīvajā regulējumā kuras būtu jāsakārto.

10.01.2017. notiks Vides konsultatīvās padomes (VKP) vēlēšanas. Asociācija ir pieteikusi arī vēlmi piedalīties VKP darbībā. Mūsu galvenais mērķis ir panākt ilgtspējību meliorācijas nozarē, atzīstot meliorācijas nozari, kā lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozari. Svarīgākais ir pārstāvēt sistēmisku un līdzsvarotu pieeju neiznīcinot esošās vērtības.