Par aktualitātēm hidromelioratīvajā būvniecībā LMB

2017.gada 13.oktobrī

Latvijas melioratoru biedrība organizē mācību semināru hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai,

Par aktualitātēm hidromelioratīvajā būvniecībā un videi draudzīgām meliorācijas pamatnostādnēm

Saldus tehnikuma telpās:  Kalnsētas 24, Saldus, Saldus nov.

Dalības maksa 50 EUR jānomaksā iepriekš uz  LMB norēķinu kontu
Nor. konts: LV32 UNLA 0001 0017 0079 9
AS “SEB banka”, Swift (BIC) kods: UNLALV2X
LMB reģ. Nr. 40008006571

Semināra programma