Hidromelioratīvo speciālistu izglītības apguves iespējas

1-dsc_015024.janvārī Jelgavā notika tikšanās ar LLU, Smiltenes un Saldus tehnikumiem, lai apspriestu, kā virzīt izglītības plānus meliorācijas speciālistiem. Ir nepieciešamas sakārtot  izglītības programmas, aktualizēt un popularizēt profesiju, lai piesaistītu izglītojamos un plānot iespējamās prakšu un darba vietas. Jaunie speciālisti būs nepieciešami meliorācijas uzņēmumos, zemnieku saimniecībās, kūdras nozarē un ar hidrotehnisko izglītību saistītās nozarēs. Šobrīd ir svarīgi, ar kādām zināšanām mēs vēlamies redzēt speciālistus, kuri ienāks tautsaimniecībā. Tāpat ir nepieciešams apzināt, kādi mācību spēki varētu nodrošināt programmu apguvi. Četrpusējā sadarbības līguma ietvaros tiek plānots kopīgs darbs, lai izveidotu loģisku speciālistu apmācības pēctecību.