Būvniecības nedēļa 2017

Pavisam drīz, 2017. gadā no 18. – 21. aprīlī notiks Būvniecības nedēļa 2017, kas ir lielākais publiskās diskusijas forums par paveiktajiem un  veicamajam uzdevumiem būvniecības nozarē.

Būvniecības nedēļas 2017 mērķis ir informēt nozares speciālistus un ekspertus, valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas par būvniecības politikas un normatīvā regulējuma aktualitātēm Latvijā, tai skaitā par 2016. gada 31.maijā parakstītā būvniecības nozares un valdības sadarbības memorandā minēto pasākumu izpildes progresu būvniecības vides sakārtošanai un būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai.

Būvniecības nedēļas laikā plānotas 4 tematiskās dienas, kas veltītas specifiskai nozares tēmai:

  • 18. aprīlī – Politikas diena, kurā pasākuma dalībnieki diskutēs par Būvniecības politikas pamatnostādnēm būvniecības nozares attīstībai un par nozares memoranda uzdevumu izpildes progresu.
  • 19. aprīlī – Koka apbūves forums ar mērķi veicināt daudzstāvu koka apbūvi Latvijā, kurā vietējie un ārzemju eksperti dalīsies pieredzē par koka apbūves priekšrocībām, specifiku,  ilgtspēju, normatīvo regulējumu, kā arī par Latvijas tirgus potenciālu.
  • 20. aprīlī – Būvnormatīvu diena, kurā būvniecības politikas veidotājus un standartizācijas tehnisko komiteju ekspertus iepazīstinās ar būvnormatīvu koncepciju, tehnisko prasību būvēm īstenošanu citās valstīs, lai diskusijā vienotos par turpmākajām aktivitātēm būvnormatīvu un standartu izstrādē būvniecības nozarē.
  • 21. aprīlī – Tehniskās izglītības diena, kurā būvniecības un izglītības nozares pārstāvji diskutēs par jaunu būvinženieru izglītības standartu un programmas akreditāciju Latvijas augstskolās, lai pēc 5 gadiem industrijā būtu inženieri, kas prot pārvaldīt būvdarbus atbilstoši jaunajām prasmēm.

Papildus informācija pieejama www.bvkb.gov.lv[email protected].