Vētīs meliorācijas ietekmi uz Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanu

Lai mērķtiecīgi turpinātu samazināt Baltijas jūrā ieplūstošo piesārņojumu, 23. un 24. novembrī Bauskas pilī norisināsies starptautiska konference, kurā par jaunākajām tendencēm un iespējām meliorācijā stāstīs četru Eiropas Ziemeļvalstu vadošie eksperti (tai skaitā Mārtiņš Cēsnieks, Ainis Lagzdiņš, Andris Urtāns, u.c.)

Konference norisināsies Bauskas pilī, un reģistrēties tai iespējams internetā:http://ejuz.lv/melioracija

Konference rīkota kā daļa no projekta “Nutrinflow” aktivitātēm. Projektā sadarbojas Latvija, Somija un Zviedrija, turklāt Latvijā pilotteritorijas – Lielupes sateces baseina – attīstīšanā iesaistījušies vadošie speciālisti ne vien no Zemgales Plānošanas reģiona, bet arī biedrības “Zemnieku saeima”, LLU un Jelgavas novada pašvaldības.

Vairāk lasiet zemniekusaema.lv

Parakstīts četrpusējs sadarbības līgums speciālistu sagatavošanas veicināšanai

liguma_parakstisana_9_10-0950-19.novembrī, dienā, kad ASV ievēlēja jaunu prezidentu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF) noslēdza sadarbības līgumu ar Saldus tehnikumu, Smiltenes tehnikumu un Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju (LHBA) ar mērķi veicināt jaunu speciālistu sagatavošanu hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozarēs, uzlabot nozaru profesionālo izglītību, mūžizglītību un popularizēt hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozari Latvijā.

“Sadarbības līgums tika veidots, lai stiprinātu mācībspēku un hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozares savstarpējo sadarbību un kopīgiem spēkiem efektīvi sekmētu jaunu speciālistu sagatavošanu dažādos izglītības līmeņos atbilstoši nozares vajadzībām,” norāda VBF dekāne, profesore Daiga Zigmunde. “Sertificēti speciālisti, kas darbojas hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozarēs, noveco, tādēļ ir būtiska zināšanu pārnese. Mēs sniedzam informāciju, kādas speciālistu apmācības ir nepieciešamas nozarei, bet universitāte palīdz ar zināšanu resursiem, tehnikumi sniedza atbalstu, kā rezultātā veidojas veiksmīga mijiedarbība,” papildina LHBA valdes locekle Angelika Bondare. Sadarbības līguma rezultātā ieguvēji būs arī studenti, jo LHBA apņemas nodrošināt ar prakses iespējām savos uzņēmumos, kā arī sadarboties pētījumu un inovāciju jomā.

Pilnu rakstu skatīt LLU mājaslapā

Valsts izglītības satura centrā iesniegts profesijas standarta projekts hidrotehniķim

img-20161019-wa0005Vakar Valsts izglītības satura centrā asociācija iesniedza profesijas standarta  projektu, kas ir pamats lai izstrādātu un ieviestu mācību programmas vidējā posma speciālistu apmācībai. Par šī standarta izstrādi ar Saldus un Smiltenes tehnikumiem sākām sarunas 18. augustā. Darba grupā iesaistījās LLU Arhitektūras un būvniecības katedras mācībspēki profesors Ēriks Tilgalis un docents Kārlis Siļķe, VSIA “Meliorprojekts” valdes priekšsēdētājs, inženieris hidrotehniķis Juris Kalniņš, Latvijas dabas fonda padomes locekle, augu sugu un biotopu eksperte Lelde Enģele tāpat arī Smiltenes, Saldus tehnikumu mācībspēki un mūsu asociācijas biedri. Darbs nebija vienkārš, jo tikai septembra beigās tika izdoti jaunie MK noteikumi un pieteikuma formāts profesijas standarta projektam bija pilnībā jauns. Arī VISC šis ir pirmais pieņemtais pieteikums pēc jaunajiem MK noteikumiem.

 Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācijas vārdā izsakām pateicību visiem darba grupas dalībniekiem par ieguldīto laiku un zināšanām.

 

Zemnieku saeima aicina uz Lauku dienu saimniecībā „Kalnavoti”

Biedrība „Zemnieku saeima” aicina apmeklēt Lauku dienu „Tehnika aizaugušas zemes atgriešanai lauksaimnieciskajā ražošanā”, kas 3.novembrī notiks zemnieku saimniecībā „Kalnavoti”, Kokneses novadā. Lauku dienas sākums plkst. 11:00.

Lauku dienā darbībā būs iespēja iepazīt agregātus apauguma novākšanai un zemes atgriešanai lauksaimnieciskajā ražošanā. Tiks demonstrētas dažādas kultivācijas frēzes, drenu licēji, apauguma novākšanas un cita tehnika.

 Dienas plāns:

10:45 Reģistrēšanās, kafija un tēja

11:00 Tehnikas demonstrējumi uz lauka

13:00 Pusdienas

Pēc pusdienām turpinās tehnikas apskate, demonstrējumi un izmēģinājumi

Aicinām iepriekš pieteikties rakstot uz „Zemnieku saeimas” biroju: [email protected] vai zvanot +371 67027044